BDTM

Business Driven

De kern van testen is dat er tests worden uitgevoerd aan de hand van bijvoorbeeld testgevallen of checklists. Maar wat voor tests zijn dit? Om het testen zinvol te laten zijn, moeten de tests zijn gericht op het testen van die kenmerken en onderdelen van een testobject waarvoor men een risico ziet als deze later in productie onvoldoende goed werken. Dit betekent dat er, voordat er met de testuitvoering kan worden gestart, blijkbaar al diverse afwegingen hebben plaatsgevonden. Er is dus al nagedacht over wat van welke onderdelen van het testobject niet, wel, hoe en met welke dekking moet worden getest. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in wat en hoe zwaar moet worden getest. Deze keuzes zijn afhankelijk van de risico’s die een organisatie denkt te lopen, van de beschikbare hoeveelheid geld en tijd en van het resultaat dat de organisatie wil bereiken. Het feit dat de keuzes gebaseerd zijn op risico’s, resultaat, tijd en kosten wordt business driven genoemd en is de basis voor de BDTM aanpak.

Kenmerken BDTM

In TMap wordt, door de aanpak volgens business driven testmanagement , expliciet aandacht besteed aan communicatie. BDTM hanteert hierbij als uitgangspunt dat de gekozen testaanpak de opdrachtgever in staat moet stellen om het testproces te kunnen sturen en de testaanpak (mede) te kunnen bepalen. Hiermee krijgt testen een economischer karakter. Vanuit het testproces wordt de benodigde informatie geleverd om dit mogelijk te maken. 

BDTM heeft de volgende specifieke kenmerken:

 • De totale testinspanning is gerelateerd aan de risico’s van het te testen systeem voor de organisatie. 
 • De begroting en planning voor het testproces zijn gerelateerd aan de opgestelde teststrategie. 
 • Op verschillende momenten in het testtraject wordt de opdrachtgever betrokken bij het maken van keuzes.   

Stappen BDTM

Om de BDTM aanpak goed te kunnen begrijpen, is het van belang om het einddoel niet uit het oog te verliezen. Namelijk, het kunnen geven van een kwaliteitsoordeel en risicoadvies over het systeem. De stappen van BDTM zijn hierop gericht:

 1. Formuleren opdracht en verzamelen testdoelen.
 2. Bepalen risicoklasse per combinatie van kenmerk en deelobject.
 3. Bepalen of een combinatie van kenmerk en deelobject licht of zwaar moet worden getest.
 4. Vervolgens wordt de test op hoofdlijnen begroot en in een planning uitgezet.
 5. Toewijzen testtechnieken aan de combinaties van kenmerk en deelobject.
 6. De testmanager geeft gedurende het gehele testproces aan de opdrachtgever en andere betrokkenen voldoende inzicht in én sturingsmogelijkheden over testproces en testobject.  

Voordelen BDTM

De voordelen van de BDTM aanpak zijn:

 • een door de opdrachtgever stuurbaar proces;
 • de testmanager communiceert en rapporteert in de terminologie van de opdrachtgever met informatie die zinvol is in de context van de opdrachtgever;
 • op mastertestplanniveau kan net zover worden gedetailleerd als gewenst of mogelijk is.