Gestructureerd Toetsen

“Toetsen is het vaststellen van het verschil tussen de actuele eigenschappen en de vereiste eigenschappen van (tussen)producten in het ontwikkelingsproces” – Quality Supervision.

De gedachte hierachter is niet nieuw. Het stamt zelfs van ver uit de vorige eeuw en tóch blijkt dat in de praktijk een gestructureerd toetsproces maar moeizaam van de grond komt. En áls dat al lukt dan is het veelal geen lang leven beschoren.

Hoe gaat het u wél lukken?

  • Met een onafhankelijke moderator die het proces op gang brengt én houdt
  • Met de eenvoudige, generieke aanpak van Sogeti
  • Kritisch op de producten en niet op de auteurs
  • Met het oog op kwaliteit en nut


Het resultaat van een goedlopend toetsproces levert u niet alleen een hogere kwaliteit van (tussen)producten op, maar ook

  • draagt toetsen bij aan een vroegtijdige en intensieve betrokkenheid
  • biedt het aanknopingspunten voor model based testen/model based reviewen
  • een betere afstemming en daarmee in het vervolg
  • kortere en voorspelbare doorlooptijden


“In mijn reviewopmerkingen probeer ik de auteur direct op weg te helpen”
“Van 3 maanden uitloop naar 2 weken te vroeg!”
“Ik weet nu beter wat mijn publiek van me verwacht”Het geheim van een succesvol toetsproces
Toetsen is mensenwerk. Met samenwerking, behulpzaamheid, respect voor de auteur en begrip voor de lezer draagt het toetsen op een positieve manier bij aan een ontwikkelproces. Vanuit je eigen rol kritisch zijn op een product en niet op de auteur. Laat weten wat je wil, wat belangrijk is en waar onduidelijkheden zitten. Toetsen kan niet zonder communicatie.

Eén van de succesfactoren is een onafhankelijke moderator die het toetsproces op gang brengt én op gang houdt. Met behulp van de eenvoudige, generieke aanpak van Sogeti neemt de moderator alle administratieve en organisatorische last uit handen. Daarnaast ondersteunt hij de auteurs en reviewers, herinnert mensen, stelt prikkelende vragen, organiseert sessies en zorgt voor terugkoppeling over het bijgewerkte product. Een akkoord door de toetsers vormt een duidelijke afronding van het toetsproces.

De rol van de moderator is van groot belang. Zonder diens inzet verzandt een proces al snel, verdwijnt de terugkoppeling en daarmee de motivatie. De moderator heeft geen andere prioriteiten zoals de auteur, heeft geen andere belangen zoals een projectmanager en is als centraal aanspreekpunt prima in staat trends te ontdekken en knelpunten te benoemen.

De architecten, ontwerpers, bouwers en testers doen waar ze goed in zijn. De moderator neemt hen alle administratieve taken van het toetsproces uit handen en neemt alle betrokkenen stapje voor stapje mee tot de toets volledig is afgerond.

Samenwerken voor vroegtijdige betrokkenheid, verhoging van kwaliteit, constructieve communicatie en een positieve insteek: met de gestructureerde toetsaanpak van Sogeti lukt dat!

Het gestructureerd toetsproces is in meer detail beschreven in het boek 'Quality Supervision'.