Security Testing Fundamentals

Verplaats securitytesten naar het ontwikkelproces!

Tijdens deze tweedaagse opleiding maakt u kennis met de essenties van het vakgebied securitytesten. De opleiding geeft een introductie in security in het algemeen en het security testen in het bijzonder. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer geschikt voor het verkrijgen en vergroten van kennis rondom securitytesten. Na het volgen van de opleiding kunt u applicaties toetsen op de meest voorkomende beveiligingsrisico’s volgens de OWASP Top 10.
Hiermee is het mogelijk om securitytesten in het reguliere ontwikkelproces te laten plaatsvinden en zo al een groot deel van de security risico’s vroegtijdig af te dekken.

Kennismaking met Security testen

De opleiding gaat in op het kader en belang van securitytesten. Er wordt een toelichting gegeven op: wat onder informatiebeveiliging wordt verstaan, waarom securitytesten nodig is, wat securitytesten oplevert, wat de plaats van securitytesten is en welke aanpak hiervoor gehanteerd dient te worden. Daarnaast focust de opleiding zich voor een belangrijk deel op de vaardigheden die benodigd zijn voor de uiteindelijke uitvoering van securitytesten a.d.h.v. de OWASP Top 10.

Cases

Voor deze opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende bewust onveilig geprogrammeerde applicaties en gaat u hands-on aan de slag met het vinden van beveiligingsproblemen a.d.h.v. de OWASP Top 10.

Onderwerpen

  • Kaderzetting informatiebeveiliging
  • Applicatiebeveiliging
  • Social Engineering
  • Secure Development Lifecycle
  • Introductie en verdieping Security Testing
  • De OWASP top 10
  • Tools en hulpmiddelen.
 
Doelgroep: Test Engineers, Testcoördinatoren, Test Masters en Testmanagers. 
Deelnemers: Maximaal 12 deelnemers
Docenten: 2 docenten bij 12 deelnemers
Duur: 2 dagen van 09.30-17.00 uur
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 1.490 EUR per persoon per opleiding
Lesmateriaal: Materiaal en training in het Nederlands

Direct inschrijven