Personal Coaching

Een Personal Coach ondersteunt u gedurende een bepaalde periode bij uw testwerkzaamheden.

Aan de slag!

U hebt een testopleiding gevolgd. Nu gaat u concreet met testen aan de slag als test engineer, testcoördinator, testmanager of in een andere rol. Of u hebt een dienst afgenomen van Sogeti Testing Services (STS) en u wilt invulling geven aan een concreet vervolg daarop. Of u hebt ruimschoots ervaring in het testvak en gaat starten met een nieuw testtraject, al dan niet in een voor u nieuwe rol.

Welke situatie ook op u van toepassing is, in uw eigen praktijk loopt u tegen vraagstukken aan, zoals:

  • Er is een productrisicoanalyse gedaan voor de op te leveren producten en u moet hiervoor een teststrategie gaan opstellen, maar u weet niet precies hoe dit aan te pakken.
  • U hebt een teststrategie opgesteld en u wilt weten welke dekkingsvormen / testontwerptechnieken toegepast kunnen worden om deze teststrategie waar te maken.
  • U hebt uitgangsdocumentatie ter beschikking gekregen die u moet gebruiken voor het opstellen van testgevallen. U vraagt zich nu af of de uitgangsdocumentatie van voldoende kwaliteit is voor het ontwerpen van testgevallen.
  • U hebt de opdracht gekregen een bepaalde testontwerptechniek toe te passen. U kent de techniek wel (enigszins), maar u worstelt ermee hoe u hiermee op basis van uw uitgangsdocumentatie testgevallen moet maken.
  • Verschillende zaken in het testtraject lopen anders dan in het Master Testplan is afgesproken. Hoe gaat u hiermee om?

Als u in uw eigen testproces tegen dergelijke vragen aanloopt, dan kunnen wij u daarbij ondersteuning bieden in de vorm van personal coaching.

De personal coach

Onze personal coaches zijn zeer ervaren testprofessionals met een ruime kennis van TMap NEXT®, TPI NEXT®, ISTQB® en andere methoden. Eén van deze personal coaches stelt samen met u vast welke doelstellingen u wilt behalen. Dit kan in een vorm waarbij de personal coach u voor een bepaalde tijd onafgebroken ondersteunt bij uw werkzaamheden. Het is echter ook mogelijk om middels het strippenkaartprincipe de coach af te roepen. Elke strip heeft een waarde van vier uur personal coaching. Per keer neemt u één of meer strippen af.

Doelgroep: Testers, Testcoördinatoren, Testmanagers, projectmanagers en anderen die vraagstukken hebben aangaande het testproces
Prijs: De prijs per uur is afhankelijk van de aard van de coachingsbehoefte

Voor meer informatie:

E-mail: academy@sogeti.com
Telefoon: +31 (0)88 660 66 50
Fax: +31 (0)88 660 67 18