DYA®

Architectuur moet werken

Het succes van enterprise architectuur wordt bepaald door de mate waarin Architecten er in slagen het architectuur denken en doen te laten landen in hun organisatie. Het vak van Architect behelst daarom niet alleen het opstellen van architectuurprincipes en –modellen, maar ook het (stimuleren van) het gebruik van die principes en modellen bij besluitvorming en in projecten.

Deze gedachte is de basis van DYA®, Sogeti’s aanpak van architectuur. DYA® is in veel organisaties in Nederland en in toenemende mate het buitenland, geadopteerd. DYA® is een pragmatische benadering van architectuur met als uitgangspunt dat ‘architectuur moet werken’. Het gaat niet om theoretische verhalen, maar om architectuur daadwerkelijk het verschil te laten maken.

De DYA®-opleiding helpt u niet alleen om de visie achter DYA® te begrijpen, maar vooral ook om de onderdelen van DYA® effectief in te zetten. Hoe verhoogt u de toegevoegde waarde van de Project Start Architectuur? Wat is nodig om de Strategische Dialoog te voeren? De training behandelt de verschillende onderdelen van DYA® en de do’s en don’ts van hun toepassing in de praktijk.

Focus op het opbouwe van kennis om DYA® effectief te kunnen inzetten in de eigen organisatie

De opzet van de opleiding is gericht op het toepassen van kennis. Dat betekent dat het presenteren van theorie wordt afgewisseld met oefeningen waarin u de geleerde theorie meteen toepast op de praktijk. Zo leert u tijdens de opleiding om daadwerkelijk met het geleerde aan de slag te gaan. In de opleiding is bovendien veel ruimte om de eigen situatie en ervaringen in te brengen.

Na afloop van deze opleiding:

  • Begrijpt u de visie waarop DYA® is gebouwd.
  • Begrijpt u het doel van de verschillende onderdelen van DYA® en hoe u deze onderdelen in uw eigen situatie kunt inzetten.
  • Heeft u praktische do's en don'ts met betrekking tot de implementatie van DYA®.
  • Heeft u inzicht inzicht in hoe DYA® zich verhoudt tot andere architectuurbenaderingen als TOGAF en Archimate.
  • Bent u toegerust om DYA® in uw eigen organisatie in te richten.

Het is mogelijk om aansluitend aan deze opleiding een examen te doen om een DYA® certificaat te ontvangen. Dit examen wordt tijdens de eerste opleidingsdag op verzoek ingepland.

Doelgroep: De opleiding is bedoeld voor architecten die DYA® willen leren toepassen in hun eigen praktijk
Duur: 3 dagen van 09:30 tot 16:30 uur
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 1850,00 EUR per persoon per opleiding (inclusief examen)
Lesmateriaal: Materiaal en opleiding in het Nederlands
Boek: ‘DYA® Snelheid en samenhang in business- en ICT-architectuur’, ‘DYA® Stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur’ en ‘DYA | Van Inzicht naar Impact’ (in epub variant)

Direct inschrijven

Bijlage: