Aan de slag met Architectuur

Architectuur moet werken

In de dynamiek van vandaag de dag, waar kunnen veranderen voor organisaties een onmisbare kerncompetentie is geworden, is architectuur essentieel. Organisaties zetten architectuur in om de hedendaagse dynamiek te kunnen omarmen en effectief te blijven vernieuwen.

Uitgangspunt van Sogeti hierbij is dat architectuur ‘moet werken’. Dit uit zich in de nadruk op het laten landen van architectuur in de organisatie door aan te sluiten op bestaande of nieuwe processen, het voorkomen van papieren tijgers door een just enough, just in time aanpak en het waarborgen van de effectiviteit van architectuur door het continu relateren van alle architectuuractiviteiten aan concrete behoeften van de organisatie.

De opleiding Aan de slag met Architectuur geeft bovenstaande visie op architectuur handen en voeten. In de opleiding worden het opstellen van architectuur én het gebruik van architectuur in samenhang behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan gedrag als belangrijke succesfactor. De opleiding legt de basis waarop u vervolgens in uw eigen organisatie de architectuurfunctie effectief verder kunt opbouwen of professionaliseren. Waar begint u? Wie betrekt u? Waar legt u de focus?

Focus op het opbouwe van kennis om architectuur effectief te kunnen inzetten in de eigen organisatie

De opzet van de opleiding is gericht op het toepassen van kennis. Dat betekent dat het presenteren van theorie wordt afgewisseld met oefeningen waarin u de geleerde theorie meteen toepast op de praktijk. Zo leert u tijdens de opleiding om daadwerkelijk met het geleerde aan de slag te gaan. In de opleiding is bovendien veel ruimte om de eigen situatie en ervaringen in te brengen. Om dit te stimuleren zitten er tussen de opleidingsdagen telkens twee weken waarin het geleerde in de eigen praktijk gebracht kan worden.

Gedrag als succesfactor
De laatste middag van de opleiding ligt de focus op uw gedrag in het architectuurproces. Deze middag is gereserveerd om een situatie uit de eigen werkpraktijk te oefenen en daarop van de docent en overige deelnemers feedback te krijgen. De middag wordt verzorgd door docenten van The Human Effect. Zij zijn gespecialiseerd in het coachen van gedrag en werken veel met architecten. Zo worden inhoud en gedrag op een effectieve wijze bij elkaar gebracht.

Na afloop van deze opleiding:

  • Kunt u belang en rol van architectuur in uw eigen organisatie duiden.
  • Weet u wat uw organisatie nodig heeft aan architectuur-inhoud.
  • Weet u hoe u het opstellen van de juiste architecturen kunt aanpakken.
  • Heeft u inzicht in hoe u het gebruik van architectuur in uw organisatie kunt borgen.
  • Weet u hoe uw eigen gedrag de acceptatie van architectuur door uw organisatie beïnvloedt.
  • Bent u toegerust om de architectuurfunctie in uw eigen organisatie verder in te richten.
Doelgroep:

De opleiding is bedoeld voor architecten en overige architectuurbetrokkenen met beperkte ervaring op het gebied van architectuur die een stevige basis willen leggen om hun architectuurfunctie verder te kunnen uitbouwen.

Duur: 3 dagen van 09:30 tot 16:30 uur
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 2050,00 EUR per persoon per opleiding (inclusief examen)
Lesmateriaal: Materiaal en opleiding in het Nederlands
Boek: ‘DYA® Stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur’.

Direct inschrijven