Certified Product Owner

Certified Product Owner

In de 2-daagse Product Owner training worden de fundamenten gelegd voor het succesvol runnen van een project, waarbij gebruik wordt gemaakt van Scrum. U leert vanuit de rol van Product Owner een balans te vinden in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen u, het team en de Scrum Master. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op het gebruik van User Stories, traditionele requirements, features, Use Cases en issues. De sterktes en zwaktes van deze componenten worden aangestipt en oplossingsstrategieën worden behandeld. De nadruk ligt op team controle en de samenwerking tussen de drie partijen binnen Scrum. Tezamen maakt dit Scrum tot effectief raamwerk dat bijdraagt tot het behalen van business doelen.

De training zorgt er voor dat je volledig voorbereid bent op het examen van scrum.org. Op de website van scrum.org kan het examen apart aangevraagd en betaald worden. Dit examen zelf is geen onderdeel van de training.

Doelgroep: Iedereen die de rol van Product Owner wil invullen
Duur: 2 dagen van 09.30-17.00
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 1.095,00 EUR per persoon per opleiding

Direct inschrijven