Scrum Kickstart

Scrum Kickstart

Scrum is wereldwijd de meest gebruikte softwareontwikkelmethode binnen de familie van Agile softwareontwikkelingsprocessen. Wilt u weten wat Scrum is en waarom u dat zou gebruiken? Gedurende deze opleiding krijgt u een situering van Agile en Scrum, gevolgd door een toelichting op Scrum en alle onderdelen van het framework. Onze coaches laten u kennismaken met de key principles van Scrum. Maar de opleiding behandelt ook een aantal practices en mogelijkheden die niet tot de formele Scrum-aanpak behoren, maar wel voortvloeien uit een goed gebruik ervan.

Lees meer...

Doelgroep: Alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis van het Scrum Framework
Duur: 1 dag van 09.30-17.00
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 645,00 EUR per persoon per opleiding

Direct inschrijven

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Capgemini.